ДГ Мечта
Детска градина в град Дупница

Необходими документи

  

    Необходими документи за прием в ДГ "Мечта"

1.Здравно-профилактична карта,попълнена от личния лекар

2.Акт за раждане- за справка

3.Изследване за патогенни чревни бактерии и паразити/два броя/от лаборатория-не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина

4.Изследвания за кръв и урина- не по- рано от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина

5.Копие от имунизационния статус на детето

6.Зъбен статус от стоматолог

7.Медицинска бележка от личния лекар,че детето е здраво и не е в контакт със заразно болен- не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина

8.Медицинско свидетелство за постъпване в детска градина,издадено от личния лекар