ДГ Мечта
Детска градина в град Дупница

Екип

Даниела Гальова - директор

Първа специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:магистър

Втора професионално-квалификационна степен

     

Елена Дионисиева- старши учител

Първа специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:магистър

     

Нина Гюргина-старши учител

Степен:бакалавър

Пълва специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора професионално-квалификационна степен

     

Цветелина Павлова-старши учител

Степен:бакалавър

Първа специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика"

Трета професионално-квалификационна степен

     

Мануела Петрова-учител

Първа специалност:"Педагогика на обучението по техника и технологии"

Степен:бакалавър

Втора специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:магистър

     

Мариана Мирчева-старши учител 

Първа специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:Професионален бакалавър

     

Гергана Петрова-старши учител

Първа специалност:"Предучилищна педагагика"

Степен:бакалавър

Втора професионално-квалификационна степен

     

Янина Борисова-старши учител

Първа специалност:" Предучилищна педагогика"

Степен:бакалавър

     

Райка Бояджиева-учител

Първа специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:бакалавър

Четвърта професионално-квалификационна степен

     

Антонина Йорданова-учител

Първа специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:бакалавър

Втора специалност:"Образователен мениджмънт"

Степен:магистър

     

Цветомира Асенова-старши учител

Първа специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика"

Степен:магистър

     

Станислава Василиева-старши учител

Първа специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:бакалавър

Втора специалност:"Начална училищна педагогика"

Втора професионално-квалификационна степен

     

Райна Соколова-сарши учител

Първа специалност:"Предучилищна педагогика" 

Степен:магистър

Втора специалност:"Начална училищна педагогика"

Втора професионално-квалификационна степен

     

Даниела Димитрова-учител

Първа специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:магистър

     

Емилия Димитрова-учител

Първа специалност:"Социални дейности"

Степен:магистър

Втора специалност:"Предучилищна педагогика"

Степен:бакалавър