ДГ Мечта
Детска градина в град Дупница

История

Детската градина в квартал "Левски", поставя началото на детско заведение от такъв тип в тогавашния гр.Станке Димитров, днешна Дупница.Градината е открита официално на 1 май 1947г. Тя е разположена в сградата на австрийска тютюнева режия, намираща се на ул."2-ри януари" №2. Като страна победителка във Втората световна война тази сграда е станала собственост на СССР. По инициатива на женското дружество в квартала,подпомогнати от партийния секретар в квартала, е отправена молба до съветското посолство за освобождаване на сградата за детска градина.Имало е много желаещи деца от квартала да посещават детската градина, но капацитетът е позволявал работа с 60 деца.